Uten desse hadde det ikkje blitt Pilt-Ola spel 2022!

Forsand kommune

Sandnes kommune

Strand kommune

SR Bank

Lyse

Bergesen stiftelse

Rogaland Fylkeskommune

Norsk Spennbetong

Idsø vaktmesterservice

Ryfylke bakeri

Stangeland AS