Pilt-Ola spelet 2023

Spelet blir sett opp på naturskjønne Bakken Gard ved Lysefjorden. Manus og regi er ved Torfinn Nag, og me har vore så heldige å få med oss Ole Alexander Mæland og Andreas Cappelen som hhv vaksen Pilt-Ola og sakføraren hans samt ca 30 engasjerte sjeler frå Forsand, Strand og Stavanger.

Det blir lagt ut 370 billettar til kvar forestilling med og uten transport. Bakken Gard er veglaus og du må kunne gå frå kaien og opp til garden som ligg på 174 meter over fjorden (sjå kart under menyval Transport).

Forestellinga føregår utandørs, og alle må kle seg etter veret, og ha med seg noko å sitte på. Det er ikkje matservering, men ein skuleklasse ved Forsand skule vil være tilstades og selge kaker/boller.

Forestellinga varer ca 1,5 time.