Forsand Teaterlag

Teaterlaget ble offisielt stiftet i 2019. Samme år arrangerte vi vår første revy i regi av teaterlaget «et lite eventyr» med regissør Tom Reidar Førland-Bratteli.
2020 og 2021 var dypt preget av Covid-19 som igjen utsatte alle planer vi hadde om ny revy,
men planlegging av revy og Pilt Ola spillet fortsatte sin gang.
Teaterlaget fikk økonomisk støtte fra Kraftfondet v/tidligere Forsand kommune til å sette opp Pilt Ola spillet.
Teaterlaget startet et samarbeid med regissør Torfinn Nag om Pilt Ola spillet og siden har det gått sin gang, og nå begynner det å bli virkelig.
Spelet om livet til Pilt Ola skal settes opp på Bakken gård i Lysefjorden pinsen 2022, og vi har fått flere lokale aktører med på laget. Det er både barn og voksne fra Forsand og Strand med i spillet.


Manus og regi: Torfinn Nag

Musikk: Johan Egdetveit og Gaute Vikdal

Scenografi: Bjarne Frank Wathne

Arbeidsgruppe 2022


Ingeborg Løyning Søyland

Eva Landre Meling

Elisabeth Hatleskog

Tom Reidar Førland-Bratteli

Ole Tom Guse


Samarbeidspartnar

Arrangementet skjer i samarbeid med Stavanger Turistforening.