Billettar blir lagt ut for salg 1. mars 2022. 

Billettar utan transport selges hos Stavanger Turistforening.

Billettar med transport selges hos Rødne AS.

Prisar 2022:

 1. Utan transport
  Barn kr 300,-
  Vaksne kr 400,-

 2. Med transport
  T/R Stavanger vaksen kr 700,-
  T/R Lauvvik/Forsand vaksen kr 650,-
  T/R Lauvvik/Forsand barn kr 550,-